4.2.10

BERNARDA ALBA

LA CASA BERNARDA ALBA, projecte final fotografia artística. EADT 2006

Aquest projecte és la narració contemporània a través de la imatge dels personatges que trobem en l'obra teatral "La Casa de Bernarda Alba" de l'escriptor, Feredrico Garcia Lorca (1936)