4.2.10

LA LLETERIA

PROJECTE CONJUNT LA LLETERIA
Decoració per la nit de Cap d'any a la Canonja, Tarragona
DES 2009


MARIA JACAS, DISPLAY TGNNOEMI MARTINEZ; NAMIBIA CORONADO; GEMMA HIERRO
Disseny i efimera del interior de la perruqueria REUS


GEMMA HIERRO; MANEL TARRÈS; EDGAR SAUMELL

Exposició PETRUS GRAPART, en Barcelona:
"Arte con grapas, no convencional"